Jordi Ribas Ros prové d’una família amb una llarga tradició en el treball de la fusta. A l’Argentina va aprendre l’ofici de ben petit  al taller del seu pare, que va continuar la tradició iniciada pel seu repadrí a Sta. Margalida (Mallorca).

L’any 1986 es va fer càrrec del negoci familiar i va ser aleshores que va entendre que dedicar-se a l’empresa l’allunyava d’allò que més li agradava, la feina amb la fusta.

El 1994 es va traslladar a viure a Mallorca i va ser aleshores que va entrar en contacte amb un element inesperat: la tradició i el patrimoni cultural.

A Mallorca va descobrir a poc a poc, no només una similitud d’objectes i formes amb els treballs que a l’Argentina realitzava el seu padrí, sinó també les raons per les quals aquests treballs es feien d’una determinada manera i amb uns materials específics.  Aleshores també  va prendre consciència de que la mecanització i industrialització accelarades del darrers anys anava comdemnant a l’oblit tot aquest llegat.

Aquí va conèixer l’obra de Gaudí que l’impressionà i ha deixat una petjada profunda en la seva manera d’entendre les formes. I descobrí també el misteri de la simbologia que era present a tots els dissenys: des de l’artesania a l’arquitectura de les catedrals.

El 1996 va obrir un petit taller a la Colònia de St. Pere amb un propòsit clar: recuperar les tècniques i els materials tradicionals de l’ofici per a innovar i cercar una alternativa a la relació que manté l’home actual amb la fusta i amb la feina en general (mecanitzada, estandarditzada, despersonalitzada i  consumista). Des de llavors fins a dia d’avui ha treballat en el seu taller dissenyant i fabricant tot tipus d’objectes amb fusta: tancaments, elements estructurals (embigats, escales…), mobles de tot tipus, objectes decoratius, utensilis …

La feina d’en Jordi ha comportat, aquests darrers 25 anys, una investigació constant i apassionada. Ha recuperat eines manuals de fusteria tradicional i n’ha reinterpretat el seu ús, cosa que li ha permès aconseguir formes úniques i innovadores de gran bellesa, inspirades en la natura.

El respecte a l’ entorn és una altra de les seves grans preocupacions. Utilitza fustes autòctones (albercoquer,ametller, olivera, ullastre, alzina, pi i ciprer autòctons ), d’enderroc (nord vell i cepí) o altres que certifiquin un origen sostenible tant dels boscos com de l’ entorn social d’on provenen. Per això s’ha implicat en la recuperació del cultiu i l’aprofitament de la fusta de les espècies autòctones i en la conscienciació de fer-ne un ús racional.

Quant als acabats, sempre que és possible són a l’oli de lli amb trementina. Productes naturals que alimenten la fusta i la mantenen viva.

Un moble, un objecte, un tancament… ha de ser durador i s’ha de poder passar d’una generació a l’altra. Per això ha de ser de qualitat, útil i bell.

Els mobles i objectes que fa són únics i els dissenya juntament amb les persones que els utilitzaran i conviuran amb ells. En el procés es té en compte la funcionalitat, l’ harmonia amb l’ entorn, les matèries primeres idònies i respectuoses amb el medi ambient, la personalitat del destinatari… L’objectiu és crear objectes d’alta qualitat, originals, duradors i amb una essència que els confereixi un valor també emocional.

D’altra banda en Jordi está profundament convençut que els materials i les formes incideixen en el nostre benestar emocinal i en la nostra salut. Per això en els seus dissenys predominen les formes orgàniques, estan fets sempre amb fusta massissa i acabats amb olis naturals.

You cannot copy content of this page